กลับ

JD - Finance

รายละเอียดงาน

คุณคือผู้นำทาง เราพร้อมสนับสนุนเคียงข้างคุณ

ที่ American Express เราทราบดีว่าหากมีการให้การสนับสนุนที่เหมาะสม ผู้คนและธุรกิจต่างๆ จะมีพลังในการเดินหน้าต่อไปได้อย่างน่าทึ่ง   ทั้งการสนับสนุนในด้านความเชื่อมั่นทางการเงินของลูกค้าเพื่อเดินหน้าต่อ และยกระดับการค้าให้สูงขึ้น หรือสนับสนุนให้ผู้คนออกไปค้นหาโลกกว้าง เพื่อนร่วมงานของเราสร้างสรรค์นิยามใหม่ๆ เพื่อโอกาสที่เป็นไปได้อยู่เสมอ และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกขั้นตอน 

เมื่อคุณเข้าร่วม #TeamAmex คุณจะเป็นสมาชิกของกลุ่มพนักงานที่หลากหลายกว่า 60,000 คน ซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าในทุกๆ วัน 

อุตสาหกรรมของเรากําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเราต้องการนักคิดที่กล้ากําหนดทิศทางการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะนําพาธุรกิจของเราไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับหุ้นส่วนระดับโลกรายใหญ่ที่สุดของเราหรือการสร้างแผนการเงินในปีถัดไป  คุณจะช่วยสร้างอิทธิพลต่อทั้ง P&L ในทุกๆ วันและทิศทางในอนาคตของบริษัท ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้และใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีข้อมูลล่าสุด และสํารวจบทบาทต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ 

คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน

***STOP AND READ THESE INSTRUCTIONS.  INCLUDE ONLY THE STATEMENT(S) INDICATED FOR THE COUNTRY WHERE THE REQUISITION WILL BE POSTED.  DELETE EVERYTHING ELSE, INCLUDING THESE INSTRUCTIONS***

***United States AND India: 

American Express is an equal opportunity employer and makes employment decisions without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability status, age, or any other status protected by law.

***Non-United States AND India: 

Offer of employment with American Express is conditioned upon the successful completion of a background verification check, subject to applicable laws and regulations.

 


ReqID: 21010205
Schedule (Full-Time/Part-Time): เต็มเวลา
Date Posted: May 4, 2021, 3:40:39 PM